Privatumo politika

Privatumo politika

Elektroninės parduotuvės Harmoninga (toliau – Parduotuvė, Pardavėjas) ir asmens, apsilankiusio parduotuvėje (toliau – Lankytojas) pagrindiniai  asmens duomenų kaupimo, rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus bei tvarka.

Parduotuvė garantuoja kiekvieno Lankytojo asmens duomenų privatumą ir apsaugą.

IV. Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje.

V. Lankytojas, ketinantis įsigyti pasirinktą prekę, privalo Parduotuvei pateikti šiuos kontaktinius duomenis:

V.1 Vardas, pavardė.

V.2 Telefono numeris.

V.3 Elektroninis paštas.

V.4 Gavimo šalis, adresas, miestas.

V.5 Pašto indeksas.

VI. Parduotuvė deklaruoja Lankytojo suteiktus duomenis naudoti šiems tikslams:

VI.1 Galimybei pristatyti prekes Lankytojo nurodytais kontaktais.

VI.2 Galimybei stebėti prekių teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti.

VI.3 Galimybei susisiekti su Lankytoju dėl iškilusių neaiškumų arba kitokių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina susisiekti su Lankytoju, informuoti apie naujienas.

VII. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kurie Lankytojo duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Parduotuvė naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo prisijungimo duomenų gali prieiti tik Parduotuvės įgalioti asmenys.

XI. Lankytojas yra pats atsakingas už visų pirminių prisijungimo duomenų slaptumą.

XII. Lankytojų duomenys Parduotuvėje yra saugomi tol, kol Lankytojas raštu nepareikalauja pašalinti jo duomenis, bet ne ilgiau negu 1 (vienerius) metus.

XIII. Parduotuvės likvidavimo atveju visi surinkti Lankytojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

XIV. Naudodamasis Parduotuve Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Parduotuvės Privatumo politikos nuostatomis. Jei Lankytojas nesutinka su šiomis Privatumo nuostatomis, jis neturi teisės naudotis Parduotuve ir turėtų nedelsiant ją palikti.

XV. Parduotuvė Lankytojų asmens duomenų apsaugą įgyvendina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. IX-1296 nuostatomis.

Mokėjimo metodai

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Standartinis apmokėjimas į banko sąskaita